Luid de klok!

Nieuwsbericht

15 juni is het de internationale dag tegen de ouderenmishandeling.

In de praktijk van de zorg moeten we helaas vaststellen dat er met regelmaat sprake is van ouderenmishandeling, zowel in de thuissituatie als in verpleeghuizen. Tijdens de intervisies die wij als Reflectie ZorgKracht verzorgen vernemen wij ook dat mishandeling plaatsvindt. Dat vraagt om zorgvuldige begeleiding tijdens de intervisie van de zzp’ers, juist omdat zij geen vast teamlid zijn en op een andere wijze deze heftige ervaring een plek moeten kunnen geven. De zorgverlener die niet wegkijkt en een melding doet moet het nogal eens ontgelden omdat onthullingen over ouderenmishandeling liever onder het vloerkleed worden geveegd. Zij worden dan ook zonder enige nuance als klokkenluider neergezet.

Als zorgverlener ben je verplicht een melding te doen bij misstanden of een vermoeden daarvan volgens de wet wkkgz en de wtza. Jij bent verplicht te melden dat op het moment dat jij geen kwaliteit meer kan waarborgen of de kwaliteit van zorg in gevaar komt.

Het ‘Huis voor klokkenluiders’ draagt bij aan een integere samenleving, met advies aan werknemers die bij misstanden als klokkenluider aan de bel trekken. Belangrijk is dat de klokkenluider geen last mag hebben van zijn of haar melding van een misstand. Dat laatste is en lijkt niet vanzelfsprekend in de praktijk. Jouw werkgever mag jou niet benadelen omdat je een melding hebt gedaan. Onder benadeling van de melder valt, schorsing, ontslag, degradatie, onthouden van bevordering, loonsverlaging en verandering van werklocatie. Het verbod van de nieuwe regeling (Februari 2023) ziet straks toe op élke vorm van benadeling, zoals het plaatsen op een zwarte lijst, het weigeren om een referentie te geven, pesten, intimideren en uitsluiting. Ook dreigingen met en pogingen tot benadeling vallen in die regeling straks onder het benadelingsverbod.

Voor wie is deze wet verplicht? Werkgevers met tenminste 50 medewerkers moeten een interne klokkenluidersregeling hebben. Naast werknemers en uitzendkrachten tellen ook zzp’ers tellen en vrijwilligers mee. Een melder kan nu óók bij openbaarmaking (aan bijvoorbeeld de media) de bescherming van het benadelingsverbod inroepen. Bij de oude regeling kon de melder met openbaarmaking alleen een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting. Onder het benadelingsverbod vallen straks niet alleen natuurlijke personen die een melder bijstaan, maar ook zij die een melder bijstaan evenals familieleden en collega’s die in een werkrelatie staan tot degene tegen wie de melding zich richt.

Schroom niet en laat je wegwijs maken door de nieuwe klokkenluidersregeling te kennen, maar maak eerst een melding bij de organisatie waar je werkzaam bent. Laat je geweten en je professionaliteit spreken omwille van de kwetsbare client. Bescherm hen, want helaas zien wij in de praktijk, zo ook onze intervisieleden, dat het wegkijken, bagatelliseren van de melding, alsmede het beschermen van de pleger uit angst voor hun eigen positie en status van dienst, zich manifesteert op de plaats delict!

Luidt de klok!

Neem en voel ruimte en vertrouwen tijdens de intervisie bij Reflectie ZorgKracht te delen in jouw ervaringen in de zorg. Het zal jouw beroepshouding versterken!

Jessica Beijer &  Ellen Meerveld  | Reflectie ZorgKracht

Ga naar de website van Reflectie ZorgKracht.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.