De paarse krokodil

Nieuwsbericht

Dementiezorg loopt vast, drastisch ingrijpen geboden

Bron:  https://www.trouw.nl/zorg/dementiezorg-loopt-vast-drastisch-ingrijpen-geboden~b68d3bca/

Reactie Reflectie ZorgKracht

De paarse krokodil

In de dementiezorg zijn mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. Hen staat het water na aan de lippen. Bijna de helft is naar eigen zeggen zwaar belast, gemiddeld verlenen zij 39 uur informele zorg per week. Die druk zal alleen nog maar toenemen, verwijzend naar de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt. De druk op de mantelzorger is vooral groot omdat de overheid zelfredzaamheid predikt en erop aandringt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen

Zichtbaar in de zorg is dat mensen te lang thuis blijven wonen, moeten blijven wonen zo stelt de Overheid. De vraag is, hoe dan? In het Integraal Zorgakkoord is de seniorencoalitie niet gehoord, zij zaten niet aan de tafel bij de gesprekken over dit akkoord. Ouderen die voor een groot deel de toekomstige clientengroep zijn.

Van het kastje van de muur en weer terug. Waar kun je de juiste zorg krijgen en hoe wordt die zorg betaald en door wie zijn veelgehoorde vragen. Een doolhof met de paarse krokodil als obstakel op de weg. Schrijnender is het dagelijks moeten ervaren hoe je naaste thuis niet de zorg krijgt die noodzakelijk is. De zorgvraag rondom de cliënt met dementie kan in het huidige stelsel niet gewaarborgd worden. De vraag om professionele zorg is daarbij groter dan het aanbod.

Mantelzorgers zijn niet weg te denken maar mogen wij van hen verwachten dat zij specialistische zorg gaan geven? Voor een gezonde relatie is het van belang dat de naaste partner, familielid van de cliënt vooral die rol houdt en niet op de stoel terecht komt van de hulp en zorgverlener.

Wil jij reflecteren over actualiteiten in de zorg en welzijn, over casuïstiek die jou bezighoudt en delen over jouw ervaringen in je werk tijdens onze laagdrempelige intervisies? Schrijf je dan nu in bij Reflectie ZorgKracht!

Jessica Beijer en Ellen Meerveld | Reflectie ZorgKracht

Dementiezorg loopt vast, drastisch ingrijpen geboden

De zorg voor mensen met dementie schiet tekort en dreigt vast te lopen. De zorg moet professioneler, beter en centraal worden georganiseerd.

Jeroen den Blijker – 14 april 2023, Bron: Trouw

Dat schrijft onderzoeksbureau Bisnez in een studie naar de dementiezorg in Nederland. Bisnez interviewde onder anderen 219 begeleiders (casemanagers) van dementerenden en familie. Deze regisseurs van de zorg maken zich grote zorgen over de toekomst, want door de vergrijzing neemt dementie alleen maar toe, en nu al voelt 44 procent van hen zich onvoldoende in staat om de juiste hulp te regelen. Ook klaagt 39 procent over een te hoge werkdruk en onvoldoende ondersteuning.

De dementiezorg wordt onhoudbaar

In de dementiezorg zijn mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. Ook hun staat het water na aan de lippen. Bijna de helft is naar eigen zeggen zwaar belast, gemiddeld verlenen zij 39 uur informele zorg per week. Die druk zal alleen nog maar toenemen, denken de onderzoekers, verwijzend naar de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt “Bij ongewijzigd beleid zal de dementiezorg dan ook onhoudbaar worden”, is de conclusie. Vooral in regio’s waar de vergrijzing hard toeslaat – krimpregio’s – loopt de zorg vast.

Geloof in zelfredzaamheid doet dementerende tekort

De druk op de mantelzorger is vooral groot omdat de overheid zelfredzaamheid predikt en erop aandringt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Dit uitgangspunt doet geen recht aan het progressieve karakter van de ziekte, menen de onderzoekers.

Ook schuiven de overbelaste casemanagers, in lijn met het officiële overheidsbeleid, steeds vaker taken door naar de mantelzorgers en vrijwilligers. Op hun beurt lopen die, als ze op zoek zijn naar hulp, weer vast in een bureaucratisch oerwoud of kloppen zij tevergeefs aan bij de gemeente. Nu krijgt één op de vijf mensen dementie en telt Nederland 280.000 patiënten, door de vergrijzing zullen dat in 2040 zo’n 520.000 zijn.

Organisaties houden vooral zichzelf in stand

Veel kritiek is er ook op de diverse organisaties en zorgprofessionals die zich bezighouden met dementiezorg, bijvoorbeeld in regionale netwerken. “Organisatiebelang blijkt vaak boven maatschappelijk belang te gaan”, concludeert het onderzoeksbureau, dat versnippering en fragmentatie in de zorg signaleert – wat ook nog eens wordt aangewakkerd door de financiering van de zorg. “Er is geen duidelijke regie en sturing en toezicht op de uitvoering ontbreekt. En partijen werken ook moeizaam samen.”

De kwaliteit van de dementiezorg in Nederland varieert ook per regio, bijvoorbeeld omdat de ene gemeenten wel huishoudelijke hulp voor dementerenden en mantelzorgers vergoedt en de andere niet. Ook het beleid van zorgverzekeraars varieert. Overbelaste mantelzorgers krijgen bijvoorbeeld van de ene verzekeraar een weekendje vrij (respijtzorg), de andere gunt hen slechts een avondje, meldt een mantelzorgmakelaar met wie de onderzoekers praatten.

Rijksbeleid staat los van de praktijk

Het Rijk voert wel beleid, maar vooral op papier. “Er wordt een kloof ervaren tussen beleid rondom dementie en uitvoering in de praktijk”, schrijven de onderzoekers, die ook verschillende aanbevelingen doen. De dementiezorg ontbeert nu een ‘gezaghebbende partij’ die regie voert. Ook moet er een toezichthouder komen die vrijblijvendheid aanpakt en moeten de regionale dementienetwerken, waarin zorgprofessionals werken aan goede zorg, professionaliseren.

De nu overbelaste casemanager moet ook ondersteuning krijgen om zijn regisseursrol beter in te vullen. En er moet onderzoek komen hoe de zorg beter is te financieren. Die financiering is nu te omslachtig en te versnipperd.

Ga naar de website van Reflectie ZorgKracht.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.